Usluge

    Zahvaljujući
stručno osposobljenom timu i proverenim softverskim rešenjem nudimo vam
komplet knjigovodstvenu i računovodstvenu uslugu.
 • Knjiženje računa
 • Izradu i štampanje kalkulacija za veleprodaju i maloprodaju
 • Knjiga ulaznih računa
 • Knjiga izdatih računa
 • Razduzenje pazara (robna evidencija)
 • Vođenje trgovačke knjige
 • Obračun PDV-a
 • KEPU knjiga
 • Izrada finasijskih izveštaja
 • Obračun plata (sa obrascima i nalozima za prenos)
 • Izrada završnog računa
    Tumačene propisa iz okvira ekonomsko-finansijskog poslovanja.

    Zastupanje ispred finansijskih organa za kontrolu.

Kompjuterska obrada podataka

Dnevno ažuriranje

Dnevno štampanje dokumentacije


     Kurirska sluzba
– u dogovoru sa vama na raspolaganju
vam je naša kurirska služba
 

Permanent link to this article: http://www.vivermax.rs/o-nama/